The Step – International Girl's HomeVar?
Nepal

Beskrivning av verksamheten:
Barnhemmet startades av "Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia" december 2008.
"Anledningen till att vi valt att starta ett barnhem för just flickor, beror dels på att det är de som många gånger har det allra svårast och dels pga att man vet att när kvinnor får utbildning och därefter i förlängningen t o m inkomst, gynnas hela ekonomin av det. Man har sett från studier att kvinnor tenderar att återinvestera egen inkomst på ett för samhället mer gynnsamt sätt."

Net at Once stöd:
Finansiering

Vill du hjälpa till?
Läs mer på www.thestep.se


Senaste uppdatering:

Från Sofia och Christian Lindblom

Hej!

Den kraftiga jordbävningen med magnituden 7.9 på Richterskalan som skakade Nepal i lördags och alla dess efterskalv under lördag natt och söndagen, har orsakat stor förödelse.

Våra tjejer lever och är oskadda. Under lördagen hade vi ingen kontakt med dem. Endast med Rajeev, som är manager på barnhemmet. Han kunde under lördagen inte ta sig till barnhemmet och kunde inte få någon kontakt med personalen heller. Men på söndag förmiddag lyckades han ta sig till barnhemmet och kunde träffa alla tjejer och personalen. De hade alla sprungit ut ur barnhemsbyggnaden och var fortfarande kvar ute på den stora gräsplätten utanför barnhemmet. Under lördagen och lördag natt hade de ingen mat, inget vatten och inga filtar, men under söndag förmiddag hade de vågat sig in i byggnaden snabbt och hämtat mat, vatten och filtar. Natten hade varit kall. 12 grader och regn.

Under söndagen har det kommit flera efterskalv och de är sannolikt utomhus även nu; natten mellan söndag och måndag. Vi vet inte, eftersom vi inte lyckats få någon kontakt med dem alls nu under söndag eftermiddag eller söndag kväll. Det går inte att komma fram till Rajeevs telefon längre och vi hoppas att det endast handlar om att batterierna i mobilen är urladdade.

Vad han hann berätta i det senaste telefonsamtalet innan det bröts kl 9 svensk tid (kl 12.45 nepalesisk tid, alltså bara precis innan det stora efterskalvet på 6.7) var att barnhemsbyggnaden är delvis förstörd. "Not collapsed but cracked". Vi vet ännu inte hur stora skadorna är. Däremot är barnens skola betydligt mer förstörd. Rajeev hade gått förbi och såg att skadorna där var mycket stora.

Vi vet alltså i dagsläget inte exakt hur stora skadorna är och exakt vad det kommer att kosta. Däremot vet vi att vi på något sätt kommer att behöva hjälpa till att bygga upp både barnhemsbyggnaden och även skolbyggnaden.

Vill ni hjälpa till med återuppbyggnaden så att livet så snart som möjligt kan återgå till det normala igen för tjejerna, så är stiftelsens
bg: 277-0873
pg:37451-2

Tack snälla ni för ert engagemang och stöd!

MVH Sofia och Christian Lindblom